• banner
 Tasmania Holland Village-TAS, Australia

Tasmania Holland Village-TAS, Australien

Ligger på en stenig, vindsvepad söderläge strandlinje; detta reträtthem ligger inbäddat i landskapet för att harmonisera med omgivningen och minimera exponering för väder. Hemmet är en semesterresa för en familj på fyra personer som önskade ett hem med låg påverkan med en stark anslutning till land och hav. Designlösningen använder en enkel 'kil' formgeometri, som efterliknar sluttningen på sluttningen bortom och är inbäddad i en naturlig fördjupning i strandlinjen för att minska dess visuella påverkan. Med extremt känslig strandlinje och marin miljö. En tydlig förståelse för ekologi nära stranden påverkade i hög grad hemmets design. För att undvika förlust av livsmiljöer för insekter nära stranden har en kritisk matkälla för hotad ung Chinook-lax, ett trädgårdstak som sådd med inhemsk, torktolerant vegetation, använts. Denna montering ersätter över 90% av det vegetativa fotavtryck som går förlorat för konstruktionen.